Mobilház engedély nélkül! Biztosan?
mobilhaz engedely nelkul

Az engedély nélkül építhető mobilház esetei

Beszélgettem egy ügyféllel, aki szóba hozta a gyakran emlegetett tévhitet, hogy mobilház esetén nem kell engedély. Ezt feltételezhetően a rövidtávon profitorientált gyártók terjeszthették, esetleg laikusok, vagy hozzá nem értő építészek. Már nem fogjuk megtudni, de nem is ez a lényeg. Nézzük az igazságot!

Az első félreértés

Már az elején két félreértést rendbe kell rakjunk. Az első, hogy két féle eljárásrend létezik, amik közül az építész tervezők az egyiket nem építési engedélynek tekintenek. Joggal, mert nem is az. Ettől azonban Te nem fogsz tudni mindenféle papír nélkül építkezni. Szóval két féle lehetőség:

1. Egyszerű bejelentés

2. Építési engedélyezési eljárás

nézzük melyik mit takar és mi kell hozzá.

Egyszerű bejelentés

Ebben az esetben 300m2 alatti hasznos területű lakóépület esetében egy, a jogszabálynak (155/2016 (VI. 13.) Korm. rendelet) megfelelő dokumentációt kell benyújtani. Ennek tartalmát mennyiségi alapon ellenőrzik a hatóságok(leegyszerűsítve azt, hogy az összes szükséges tervlap megvan-e). Ha stimmel mehet. A tartalomért és a jogszabályi megfelelőségért viszont az építtető és a tervezők felelnek.

Akik lakóépületet építenek azok nagy valószínűséggel ebbe a kategóriába esnek. (Viszont ha lakóépületet szeretnél építeni üdülő övezetben, az már nem ide tartozik, hiszen az övezeti besorolás is számít. Lakóépület lakóövezetbe építhető). A mobilház is lakóépület, ha lakni szeretnél benne. Pláne, ha egyéb pénzügyi konstrukciókat (pl. hitel) is igénybe kívánsz venni.

Építési engedélyezési eljárás

Ide tartozik minden ami nem lakóépület. Tehát ipari épületek, 300m2-nél nagyobb lakóépületek, kereskedelmi egységek, ipari épületek stb. Szóval minden más építmény. (pontos szabályozás: 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet). Ennek az eljárásnak a keretében a hatóság tartalmilag is ellenőrzi a dokumentációt, és jelzi, ha az építmény az előírásoknak nem felel meg. Így megoszlik a felelősség az építtető és a hatóság között. Nyilván, ha valamire a hatóság rábólintott, akkor azon már nem akar majd változtatni.

Mobilház esetén ez akkor jön szóba, ha nem lakóövezetbe szeretnéd építeni

De van amire nem kell építési engedély

A fentiek így lefedik a teljes építőipart. Illetve majdnem a 312/2012 rendelet 1. sz melléklete tartalmaz egy kivétel listát, mely felsorolja az építési engedély nélkül végezhető tevékenységeket. A jogszabály tehát nem tér ki arra, hogy mi az ami engedéllyel végezhető, csak a fenti mellékletben jelzi, hogy mi az ami nélküle.

„1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. *  A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

9. *  Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

10. Temető területén:

a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

d) ideiglenes fedett lovarda,

e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény

építése.

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

16. *  Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

22. *  Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely (kivéve csoportos illemhely) építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és – tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

30. *  Közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

31. *  A pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2,0 m mélységet

32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

33. *  A lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg.”

Ebből kifejezetten az utolsó pont érdekes. Ezt 2020 júliusában egészítették ki abból az okból, hogy az innovációs házépítő versenyek (pl. Solar Decathlon) innovációs céllal épült épületeit fel tudják szabályosan építeni. Így ugye bármit építhetsz, mert nem vonatkozik rá jogszabály.

De ebben az esetben az épület, amit így építesz, nem fog építménynek számítani. Pl. nem vehetsz rá fel hitelt sem. Azt nem tisztázza a jogszabály, hogy ezek az épületek meddig állhatnak. Ha holnapután módosítják a rendeletet és határidőhöz kötik, akkor bizony elbuktad az engedély nélküli házad.

Egy valamit azonban figyelembe kell vegyél. Attól, hogy valami nem engedélyköteles, még a jogszabályi szakmai előírásoknak meg kell feleljen! (OTÉK, HÉSZ, TAK és egyéb helyi rendeletek). Szóval, ha ilyet építesz, de az szabálytalan helyen áll, ugyanúgy kötelezhetnek a lebontásra, valamint, ha a szabálytalan elhelyezésből eredően bárkinek kárt okozol, a felelősség Téged terhel!

Kiskapu mobilház esetén:

Ha mindenképpen el akarod kerülni a terveztetést akkor lehet egy kiskapu. Mégpedig az, hogy a fenti rendeletek építményekre vonatkoznak. Ha tehát az amit mű nem építmény, akkor nem vonatkozik rá a fenti rendelet. Nézzük mi számít építménynek az Építési törvény (Étv.) alapján:

1.1. ÉPÍTMÉNY: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Amit kiemelek belőle az a helyhez kötött. Jogszabályi utalást nem találtam rá, hogy mi számít ennek. Feltételezhető, hogy a kerekeken guruló, vagy az akármikor odébb daruzható konténer nem számít annak, de erre nincsen szabály. Szóval, ha nem kívánsz épületben lakni, akkor ez is működik.

De csak óvatosan

Gondold át erősen ezt az opciót. A telekre simán elmegy, ahova évente egyszer kilátogatsz, de életvitel szerűen élni benne az már más. Ebben az esetben nincsen semmi, ami garantálja azt az életkörülményt, amire a jogszabályok köteleznek építéskor, és bármilyen furcsa is sokszor a Te érdeked szolgálják.

Az építési szabályok nem hülyeségből vannak:

Biztosan hallottatok a történelem órákon az 1660 as évekből a Nagy Londoni tűzvészre. Ekkor megtanultuk, hogy az épületek között tűztávolságot célszerű tartani. 

Aztán biztosan voltatok benn olyan parasztházban aminek a szobáján pici ablak volt és sötét nyirkos volt a szoba. Nem túl komfortos körülmény. Ma ezt a bevilágító felületet szabályozzák, hogy ne kelljen nappal is lámpát kapcsolnod.

Sőt a környezetünknek az sem hasznos, ha mindenre fittyet hányva az összes épületet fával és szénnel fűtjük. Komoly légszennyezési faktor. (nagyobb, mint az autók szennyezése) Ezért szabályozzák az épületek szerkezeti kialakítását energetikai szempontból.

De ezen felül számtalan példát tudok még felhozni. A lényeg, hogy ezeket a szabályokat azért hozzák, hogy környezetünk élhető maradjon és a közösség érdekeit védjék az egyénnel szemben. Viszont fordítva nézve, a Te érdekeid is védi. Te sem örülsz neki, ha a szomszéd akkora házat épít, ami eltakarja az udvarod elől a napot. 

Az eredeti témához ez úgy kapcsolódik, hogy ezeket a jogszabályokat az építészek feladata tudni és tájékoztatni róla Téged. Biztosan az építési költséged 2-5% szeretnéd megspórolni azért, hogy rosszul kialakított, egészségtelen, esetleg nem biztonságos környezetet építs magadnak a következő 5-30 évre?

A mobilház attól még lehet jó, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb gyártó korrekt és nem csak a profitot hajhássza minden áron, mert többet ér neki a hosszú távú eredmény, a hírnév és megbízhatóság. De jó eséllyel a gyártó ezeknek a nem hülyeségből hozott szabályoknak egy részét ismeri csak. Mielőtt meggondolatlanul bevásárolsz mindenképpen kérd építész segítségét! Mi is tudunk segíteni!

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük