Cookie használattal kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

A Consolum (továbbiakban :Adatkezelő) weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat használ. A cokie-k egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

Tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. Az adatkezelő weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor az Adatkezelő honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Consolum cookie-kat használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. Használatához a felhasználó az „IGEN” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat a felhasználó berendezésén

A Consolum weboldalán az alábbi típusokat használjuk:

  1. a) Session (Munkamenet):

Ez kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldalunk felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. Ez elsősorban ún. munkamenetekhez használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama legkésőbb a munkamenet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú). A felhasználói adatbeviteleket követi nyomon, például online nyomtatványok kitöltése, vagy virtuális kosárral való vásárlás során. Erre a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik.

Érvényessége: a munkamenet lezárultáig, vagy rövidebb ideig, az alábbi táblázat alapján.

A honlapon az alábbi session (munkamenet) cookie-k kerültek elhelyezésre:

nevefunkciója, rövid leírása, adatkezelés céljaélettartama, érvényességehozzáférhető és kezelt adatok
    A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.
   
  1. b) Külső

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak   független mérését és auditálását külső szerverek segítik       (www.google.com/analytics/).            A Google által használt külső süti általi         adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető           bővebb         tájékoztatás.

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Külső szolgáltató nevenevefunkciója, rövid leírása, adatkezelés céljaélettartama, érvényessége hozzáférhető és kezelt adatok
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)www.google.com/analytics A felhasználók megkülönböztetését szolgálja2 évA felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.
 Blokkolja a meghatározott beérkező kérelmeket1 perc
 A felhasználók megkülönböztetését szolgálja24 óra

Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai

  1. Használatukkor alkalmazott adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.
  2. Használatukkor alkalmazott adatkezelés időtartama: eltérően a fenti táblázatokban foglaltaknak megfelelően
  3. Használatukkal összefüggően a weboldali adatkezelésre jogosult:
  1. Az érintett jogai: Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését,        kezelésének korlátozását, továbbá bármely időpontban visszavonhatja az             adatkezeléshez adott hozzájárulását. A          Kft. (székhely:      ) az érintettek         kérelmeire indokolatlan             késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon           belül válaszol, és ha az érintett             bármely        kérelmének nem tesz eleget, indokolnia       kell döntését. Az    érintettek    jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és      Információszabadság      Hatósághoz (1125            Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,        telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1)         391-1410,    email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt         benyújtani.

Sütik kezelése

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében alkalmazását. Kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat, akkor  módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t szeretne küldeni.  Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Segítség a beállításhoz:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu ,

IE11:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn